Energianvändning i äggproduktion

Hushållningssällskapet har beviljats medel för att tillsammans med Svenska Ägg sammanställa befintlig kunskap och generera ny kunskap om energianvändning och energieffektivisering inom äggproduktion i Sverige.

För mer information kontakta Nils Helmersson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 28, e-post: nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

 

EU_flagga

Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.