En ny fältbaserad teknik för kvävegödselproduktion som samtidigt minskar avgång av ammoniak och växthusgaser från flytgödsel

Hushållningssällskapet har sökt pengar från Landsbygdsprogrammet för att bilda en innovationsgrupp inom EIP tillsammans med RISE, N2 Applied (N2 Agri) och SLU för att kunna demonstrera ”En ny fältbaserad teknik för kvävegödselproduktion som samtidigt minskar avgång av ammoniak och växthusgaser från flytgödsel”. Målet med projektet är att marknadsföra tekniken mot lantbrukare. 

Det nya med tekniken är att med hjälp av en plasmareaktor fixera kväve från luften. Det fixerade kvävet blandas direkt med flytgödsel eller rötrester, vilket minskar både förlusterna av ammoniak genom att PH-sänks i gödseln och ökar innehållet av nitratkväve. 

För att läsa mer om tekniken besök: https://n2.no/2017/12/18/n2-agri-video-explains-on-farm-nitrogen-cycle/

22/4-19

Den 9 maj 2019 kommer tekniken demonstreras på SLU, Lövsta. 

För vidare kontakt: Line Strand, 070-207 33 07