Ekosystemtjänster Pollinering i Plönninge

Under 3 år kommer ett pollineringsprojekt pågå i Plönninge där syftet är att utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare. Vi kommer även arbeta med viss förädling av biprodukter från biodlingen. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i närområdet.

Redovisning av projektet, åtgärdsprogram och slutrapport

Facebook – Ekosystemtjänster i Plönninge