Effektivt och säkert system för införandet av ny gröda

Efterfrågan på nya produkter ökar i Sverige men om inte introduktionen av nya grödor fungerar, minskar andelen svenskodlat på marknaden till fördel för importen.

Det är svårt, kostsamt och riskfyllt för en enskild aktör att från provodling börja producera de volymer som handeln efterfrågar. Innovationsprojektet ska, utifrån ett produktionsperspektiv, resultera i en processinriktad arbetsmodell för systematisk kunskapsuppbyggnad och problemlösning i hela värdekedjan. Innovationen ska också säkra en effektiv kunskapsspridning genom utbildning vilket i slutänden bland annat resulterar i framtagande av vägledningsdokument. Innovationen gäller introduktion av nya grödor generellt, men då vegetativt förökade grödor av flera skäl innebär en stor utmaning har sötpotatis valts som case.

Innovationsgruppen representerar SLU Alnarp, HIR Skåne (rådgivningsorganisation), Sydgrönt ekonomisk förening (producentorganisation) och Elitplantstationen. Gruppen har internationella kontakter med forskare, odlare och växtförädlare från Kanada, USA, Irland, Portugal och Tyskland.

Projektgrupp

Helena Karlén, inst. för biosystem och teknologi, SLU Alnarp
Oskar Hansson, HIR Skåne
Elisabet Martinsson, Elitplantsstationen
Tommy Johansson, Sydgrönt ek. förening

Projektet pågår fram till 2020. För mer information kontakta Oskar Hansson, e-post oskar.hansson@hushallningssallskapet.se 0708-16 10 43.

Odlingsmanual sötpotatis»