Effekter av svaveltillförsel i ekologisk åkerböna

Åkerböna är en viktig fodergröda i ekologisk produktion och den odlade arealen ökar. Otillräcklig svaveltillgänglighet i jorden kan påverka utbyte, proteinhalt, och aminosyrasammansättning. Vi ska undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna. Målet är att utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning och kvalitet.

Fyra fältförsök per år under två år etableras i fyra olika regioner; Örebro län, Östergötland, Västergötland och Skåne. I fältförsöket tillförs svavel som Kiserit (MgSO4) eller Gips (CaSO4) på olika nivåer.

Finansiering: Jordbruksverket

Kontaktperson Eva Stoltz