Effekten av mikronäring på utvecklingen av rotröta i rödklöver

Vi har haft fler mindre projekt där sambandet mellan koncentrationen av mikronäring i rötterna och angreppsgraden av rotröta undersökts.

KSLA, Stiftelsen Svenska Vallföreningens fonder

Kontaktperson: Eva Stoltz

Slutrapport >>

Slutrapport >>

Slutrapport >>