Droppbevattning i grönsaksodling

Ny bevattnings- och gödselteknik i grönsaksodling.

Projektet kommer att utföras hos två odlare i södra Sverige i kulturerna morot och lök (Mariannes farm och Almhaga). I försöket kommer standardgödsling och standardbevattning att jämföras med en innovativ lösning med dropp och näringsbevattning.

Projektet syftar till att införa ny bevattnings- och gödselteknik i svensk grönsaksodling. Studien kan komma att ligga till grund för förbättrad näring och vattenhushållning i grönsaksodling. Genom systemets beräknade fördelaktiga kvaliteter kan studien även komma att bidra till en ökad ekonomisk nytta för odlarna.

Målet med projektet är att öka kunskap och intresse för droppbevattning i svensk grönsaksodling.

Finansiär

Jordbruksverket

Deltagande i projektet

Projektet drivs av Patrick Sjöberg och Oskar Hansson som båda är grönsaksrådgivare på HIR Skåne. I projektet hålls det samarbeten med olika företag som tillverkar och säljer bevattningslösningar samt lantbruksföretag där bl.a. försök kommer utföras.