Diversifiering och utveckling av gårdsbutiker och förädling med gården som bas

För dig som redan driver eller har planer på att starta en gårdsbutik eller gårdsbaserad förädling av livsmedel. Målet är att deltagarna efter kursens slut har underlag för beslut om hur de går vidare med utveckling av sin verksamhet. Kompetensutveckling genomförs med 6 träffar under 2017 samt en studieresa.

Plats: Västerbotten, ort bestäms utifrån där deltagarna finns och kan variera

Innehåll och preliminära datum för genomförande:

Affärsutveckling; ekonomi och marknad (2 dagar)
Här behandlas ämnena marknad och marknadsföring samt lokalisering. Deltagarna får möjlighet att definiera marknader, marknadssegment och trender. De får ökade kunskaper i hur de hittar och definierar nya kundsegment (från privata kunder till grossister och offentlig sektor), hur varan kan differentieras och hur man väljer affärsmodell utifrån produkt och kundsegment. Deltagarna får också börja på arbete med en egen marknadsplan.

Dag 1: 16 mars | Dag 2: 30 mars

Studieresa 24-28 april (preliminärt)
Syftet är att se på goda exempel hur hög kvalité i produkter, byggnader, presentationer och historieberättandet bidrar till att forma framgång.

Utveckling av byggnader; livsmedelslagstiftning, underlag och kalkyler (2 dagar)
I kursen får deltagarna kunskap om vilka regler som gäller för att bygga någon form av anläggning för sin verksamhet. De får ta del av goda exempel, arkitektur som en del i varumärket samt ökade kunskaper om möjligheter och fallgropar när man bygger om eller bygger nytt. Kursen behandlar även vilka lagar och regler som man omfattas av då man jobbar med livsmedel.

Dag 1: 4 oktober | Dag 2: 18 oktober

Utveckling av varumärken, presentation och exponering av varor, förpackningar och etiketter, personligt framträdande och presentationsteknik. (2 dagar)
I kursen får deltagarna ökade kunskaper om omvärlden, nya trender och utveckling av varumärken. De får kunskaper om hur presentation, förpackningar, etiketter och det personliga framträdandet utgör en helhet och är viktiga delar av det egna varumärket. De får kunskap och goda exempel på hur storytelling bidrar till framgång.

Dag 1: 8 november | Dag 2: 22 november

Pris: 6000 sek exkl. moms för hela kursen inklusive studieresa. Enbart studieresa 5000 sek exkl. moms samt 1000 sek exkl. moms per dag vid deltagande i enstaka kurser. Deltagare som deltar i hela programmet kommer att ha förtur.

Sista anmälningsdag är 20 februari, begränsat antal platser.

Anmälan sker till Veronica Landström, 0920-24 41 81

Frågor om kursen besvaras av Anna Molander, 070-188 48 25 | anna.molander@hushallningssallskapet.se