Digital mognad – hur förmedlas digital kunskap inom lantbrukssektorn?

Kunskap är färskvara, den behöver hela tiden uppdateras och utvecklas. Hushållningssällskapets löfte ”Kunskap för landets framtid” förpliktigar och vi arbetar för att hitta digitala vägar att leverera kunskap på ett lättillgängligt, informativt, flexibelt och enkelt sätt till landsbygdens småföretagare.

Målet är att kunskapen som driver Sveriges landsbygd framåt ska vara tillgänglig dygnet runt, såväl i mobilen, på surfplattan och i datorn. Detta ställer krav på bl.a. utformning av budskap, design, funktion, text och bild på ett nytt sätt.  

Projektet startar upp 2023 och pågår till 2024.

I projektet ”Ökad e-inkludering för kunskapsöverföring till landsbygdernas mikro- och småföretag” kommer vi att ta reda på hur småföretagaren enklast kan tillgodogöra sig ny kunskap och på så sätt driva företagets och den personliga utvecklingen framåt. Projektet är finansierat av Landsbygdsprogrammet genom Tillväxtverket med EU-medel och i samarbete med Autotech Development.  

I projektet kommer vi att prova nya sätt att förmedla kunskap digitalt, bland annat genom att låta småföretagare ta del av samma information på minst två olika sätt, utvärdera vilket sätt som fungerade bäst. Resultatet av testerna samt mycket annat sammanfattas och presenteras vid projekttidens slut, givetvis digitalt. Om du vill ta del av detta resultat, meddela projektledare Nicklas Bengtsson på nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se så håller vi dig informerad.  

 

Hushållningssällskapet 

Hushållningssällskapet har i över 200 år jobbat med att sprida kunskap för landsbygdernas utveckling. Vi jobbar med fältförsök för att visa vilka sorter som ger bäst skörd.  Vi har naturbruksgymnasier för att utbilda nästa generations landsbygdsföretagare.  Vi har rådgivning för att förmedla forskning och bästa möjliga praxis och vi arbetar dagligen, både teoretiskt och praktiskt med just kunskapsförmedling för att få landsbygdernas företag att växa.   

 

Läs mer om Hushållningssällskapets webbkurser:

https://hushallningssallskapet.se/kurser-utbildningar/webbkurser/ 

 

Autotech Development 

Autotech Development tillhandahåller lösningen Sparkfore, ett system som bygger på en kombination av världens mest använda lärplattform, Moodle, automatiserat underhåll och tester samt skräddarsydd utveckling för digitalt lärande. Som Certifierad Moodle Partner erbjuder vi högkvalitativ service i nära samarbete med Moodle-organisationen.