Digital mognad – hur förmedlas digital kunskap inom lantbrukssektorn?

Kunskap är färskvara, den behöver hela tiden uppdateras och utvecklas. Hushållningssällskapets löfte ”Kunskap för landets framtid” förpliktigar och vi arbetar för att hitta digitala vägar att leverera kunskap på ett lättillgängligt, informativt, flexibelt och enkelt sätt till landsbygdens småföretagare.

Vill du vara med i en testgrupp?
Vi vänder oss till dig som arbetar i eller driver företag på landsbygden med koppling till jord eller skog. Syftet med studien är att undersöka hur småföretagare på bästa sätt tillgodogör sig ny kunskap.

Att vara med i testgruppen innebär att du kommer genomföra en kortare kurs med tillhörande kunskapstest och en utvärdering. Allt görs på din dator, surfplatta eller telefon. Temat för kursen du kommer delta i handlar om skog och kommer ge dig kunskaper om hur en skogsbrand beter sig. Detta är kunskaper som är värdefulla för många i en tid med förändrade förutsättningar i klimatet.

Testet tar ca 1,5 timme och ersätts med ett presentkort motsvarande 350 kronor. Ersättningen tillhandahålls endast de som blir utvalda att delta i projektet, deltagit i den kurs de blivit tilldelade, genomfört tillhörande kunskapstest och utvärdering inom utsatt datum.

Klicka här för att anmäla ditt intresse att delta i testgruppen! Ett urval bland de inkomna intresseanmälningarna görs. Mer information kommer skickas till den e-postadress du anger i formuläret.

 

Projektet startar upp 2023 och pågår till 2024. Målet är att kunskapen som driver Sveriges landsbygd framåt ska vara tillgänglig dygnet runt, såväl i mobilen, på surfplattan och i datorn. Detta ställer krav på bl.a. utformning av budskap, design, funktion, text och bild på ett nytt sätt. I projektet ”Ökad e-inkludering för kunskapsöverföring till landsbygdernas mikro- och småföretag” kommer vi att ta reda på hur småföretagaren enklast kan tillgodogöra sig ny kunskap och på så sätt driva företagets och den personliga utvecklingen framåt. Projektet är finansierat av Landsbygdsprogrammet genom Tillväxtverket med EU-medel och i samarbete med Autotech Development.  

I projektet kommer vi att prova nya sätt att förmedla kunskap digitalt, bland annat genom att låta småföretagare ta del av samma information på minst två olika sätt, utvärdera vilket sätt som fungerade bäst. Resultatet av testerna samt mycket annat sammanfattas och presenteras vid projekttidens slut, givetvis digitalt. Om du vill ta del av detta resultat, meddela projektledare Nicklas Bengtsson på nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se så håller vi dig informerad.  

Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapet har i över 200 år jobbat med att sprida kunskap för landsbygdernas utveckling. Vi jobbar med fältförsök för att visa vilka sorter som ger bäst skörd.  Vi har naturbruksgymnasier för att utbilda nästa generations landsbygdsföretagare.  Vi har rådgivning för att förmedla forskning och bästa möjliga praxis och vi arbetar dagligen, både teoretiskt och praktiskt med just kunskapsförmedling för att få landsbygdernas företag att växa.   

 

Läs mer om Hushållningssällskapets webbkurser:

https://hushallningssallskapet.se/kurser-utbildningar/webbkurser/ 

 

Autotech Development 

Autotech Development tillhandahåller lösningen Sparkfore, ett system som bygger på en kombination av världens mest använda lärplattform, Moodle, automatiserat underhåll och tester samt skräddarsydd utveckling för digitalt lärande. Som Certifierad Moodle Partner erbjuder vi högkvalitativ service i nära samarbete med Moodle-organisationen.