Detektion av växtsjukdomar med specialsökande hund

De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och blir det angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras. 

Därför startas nu en projektgrupp som ska testa hur sökhundar kan användas för att hitta dessa oönskade inslag på fält, i utsäde eller på maskiner och verktyg. Gruppen kommer till en början att undersöka vilka möjligheter som finns för att använda sökhundar inom växtodling. Projektet koordineras av Västra Götalandsregionens Naturbruksförvaltning och Hushållningssällskapet HS Konsult AB har ansvaret för att ta fram det material som behövs för inlärningen i form av ogräsfrö och växtskadegörare, bland annat de som orsakar stinksot och klumprotsjuka. De praktiska testerna kommer bland annat ske på Naturbruksskolan Uddetorp i Skara och hos lantbruksföretag och spannmålsmottagningar. 

I projektet kommer det att undersökas både vilka typer av växtskadegörare och ogräs som hunden kan söka upp och även vilka platser och tillfällen som är mest lämpliga att använda hundarna på. Exempelvis kommer hundens förmåga att söka i utsäde, på fält och på maskiner och redskap att testas för att se vad som är mest effektivt och träffsäkert. Gruppen kommer också att titta på hur en affärsmodell för sökhundar inom växtodlingsbranschen kan se ut och hur det kan bidra till lönsamhet för både hundförare och växtodlare. 

Den senaste tiden har sökhundar börjat användas flitigt för att söka efter granbarkborrar, det är ett exempel på när hundars förmågor kan leda till ekonomiska vinster och effektivisera arbetssätten. Gruppens uppdrag är därför att utvärdera vilka behov som finns inom lantbruket och om det finns sådana möjligheter även där. Det skulle exempelvis kunna handla om att hyra in ett hundekipage för att kontrollera en leverans med utsäde innan den används för sådd eller att göra det säkrare att hyra in maskintyper man inte har på den egna gården om en sökhund först kan kontrollera att maskinen är fri från spår av ogräs och växtskadegörare. Målet är att kunna bygga en affärsmodell som är lönsam för båda parter och kan introduceras på marknaden.

Hushållningssällskapet har med sin nära kontakt med lantbrukare goda möjligheter att samla in material till hundarnas inlärning samt i slutändan förmedla kontakterna mellan aktörerna inom affärsmodellen.

Om projektet
Projektet finansieras av EU-programmet EIP-agri och är ett samarbete mellan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen, Svenska brukshundsklubben, Hushållningssällskapet HS konsult AB, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet (Institutionen för mark och miljö samt Institutionen för ekologi). Utöver det deltar även utsädesodlarna Nillar AB och Johan Klostergård i projektet.

Läs mer på Västra Götalandsregionen: https://www.vgregion.se/f/naturbruk/utveckling-och-innovation/projekt/pagaende-projekt/specialsokhund/

Kontakt
Eva Edin, agronom/forskare, Hushållningssällskapet HS Konsult AB, 070-395 25 85
Jörgen Holmén, projektledare Naturbruksförvaltningen, 070-085 25 01


Tröskning av flyghavre