Det Naturliga Steget – Med naturen som dörröppnare!

Vår idé handlar om att med hjälp av jägarexamens kursmaterial, som innovativt och pedagogiskt verktyg, skapa en naturlig ingång för unga nysvenskar till naturen, kulturen, landsbygden och det svenska samhället.

Naturen är en viktig kulturbärare som förenar människor och bidrar till kunskap och glädje. Syftet är att ge nysvenskar ett tydligare insteg till landsbygdens kultur och natur samt att skapa kontaktytor med landsbygdens innevånare.

Projektet skall bedrivas under fem månader med start i augusti 2013. Aktiviteterna kommer att ske i nära samarbete med byaföreningar och lokala företag och kommer i första hand genomföras i Råneå älvdal med byn Valvträsk som nav.

Under projektet kommer även studiebesök ske på anläggningar kopplat till turism, hantverk, skog, vattenkraft och gruvnäring.

FÖRVÄNTADE RESULTAT

  • Utveckling av en ny och innovativ integrationsmodell.
  • Kursdeltagarna ska efter avslutat projekt ha en fördjupad kunskap om Sveriges natur, kultur, landsbygd och allemansrätt.
  • Att kursdeltagarna skall fungera som språkrör för integrationsmodellen på lokal, regional och nationell nivå.
  • Att projektet ska bidra till ökad mångfald på landsbygden.

VILL DU VETA MER?
Håkan Gyllbring
hakan.gyllbring@hushallningssallskapet.se
070-203 88 42

Investerar_f