Demo raps och rybs

Ett efterfrågat projekt för att diskutera skillnader mellan raps och rybs

Demo raps och rybs

Hösten 2021 etablerades en demoodling utanför Tveta i Värmland med syfte att sprida kunskap om ekologisk raps och rybs, visa på skillnader mellan grödorna, såtidpunkter och gödslingsmetod. Uppvisande av demon kommer ske under hösten 2021, våren 2022 och i samband med skörd 2022.

Projektet är delfinasierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.