Cinderella

Cinderella är ett forskningsprojekt som drivs av universitetet i Greifswald, Tyskland. Vi är med via  Högskolan i Halmstad. Utöver det är Universitetet i Århus, Danmark samt universitetet i Nijmegen, Holland delaktiga.

Projektet finansieras av EU (FACCE-ERA-NET+) och undersöker möjligheterna att ta tillvara ekosystemtjänster som vatten och näringsretention, vattenrening och översvämningsskydd på dränerad torvmark utan negativa klimateffekter. 

Produktion från våtmarker genom att testa förutsättningarna för att använda svårbrukad, dränkt, organisk f.d. jordbruksmark eller övergivna torvtäckter för att producera biomassa med hjälp av akvatisk vegetation.

För mer information kontakta John Strand.

Läs mer på https://www.faccejpi.com/FACCE-Joint-activities/ERA-NET-Plus-on-Climate-Smart-Agriculture/CINDERELLA