Centrum för landsbygdsens biogasföretagande – etapp 1

Detta projekt vill i sammanföra kunskaper inom områdena Forskning, Utveckling och Innovation för att fokusera på en utbyggnad av lantbruksbaserad biogasproduktion lokalt i Sjuhärad.

Projektet vill påbörja en uppbyggnad av ett kompetenscentrum för lantbruksbaserad biogas. Kompetenscentrum ska omfatta hela värdekedjan i biogasproduktionen.  Värdekedjan i biogasproduktion kan förklaras med bilden nedan, där varje del i kedjan behöver utvecklas och värderas för att ett företagande omkring biogasproduktion ska kunna fungera på gårdsnivå.

biogaskedja

I projektet ska examensarbeten genomföras i samverkan med Högskolan i Borås. En innovationsdag för biogasproduktion från lantbruksbaserade substrat i Sjuhärad ska genomföras.

Projektet är även sammanlänkat med ett forskningsprojekt ägt av Högskolan i Borås där bland annat möjligheten för torrötning utreds.


Karin Eliasson

 

Karin Eliasson

Energi, forskning och utveckling
Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
E-post: karin.eliasson@hushallningssallskapet.se

 

 

 

Projektrapporter

Projektet finansieras fram till och med juni 2015 av:

logo_leader-liten