Biologisk mångfald i småvatten, inklusive integrerade Skyddszoner.

Direkt kopplat till Integrerade Skyddszoner är  ett projekt för att undersöka hur de påverkar den biologiska mångfalden (både terrestra och akvatiska organismer).

Projektet är finansierat av Brita och Sven Rahmns Stiftelse och drivs av Hushållningssällskapet Halland. För mer information kontakta John Strand