Biokruka

Hushållningssällskapet Halland har fått projektstöd genom EIP för att utveckla en innovativ kruka som är producerad av ett restmaterial.

Tidigare har Hushållningssällskapet Halland fått gruppbildningsstöd för att bilda en grupp och skriva en ansökan om EIP för att utveckla en innovativ kruka som är producerad av ett restmaterial. Projektet har nu blivit beviljat.

Syftet är att få fram en recirkulär vara som sparar plastbelastningen i krukodling.

Kontaktperson: Jonas Möller-Nielsen, 035-465 03