Biokruka

Hushållningssällskapet Halland har fått gruppbildningsstöd för att bilda en grupp och skiva en ansökan om EIP för att utveckla en innovativ kruka som är producerad av ett restmaterial.

Syftet är att få fram en recirkulär vara som sparar plastbelastningen i krukodling.

Kontaktperson: Susanne Paulsson, 035-465 36