Kolsänksrätter med biokol

Hushållningssällskapet Sjuhärad kommer att skapa en av världens första kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Kolsänksrätter med biokol”.

Projektet planeras att genomföras under tre år med start under 2020. Syftet är att skapa kolsänkor som hjälper till att minska mängden växthusgaser (som till exempel koldioxid) i atmosfären och istället använda kolet till att berika jordbruksmark. Projektet kommer att köpa in biokol, sprida det på jordbruksmark och sälja de bildade kolsänksrätterna. För att skapa en fungerande marknad kommer projektet att ta fram en certifieringsstandard för kolsänksrätterna samt utvärdera en rad praktiska arbetssätt.

Ett liknande system finns för klimatkompensationsrätter, men skillnaden blir att kolsänksrätterna kan skapas lokalt i Sverige och att kolet ligger bundet i hundratals till tusentals år. Samtidigt har både forskning och praktiska försök visat att biokol ökar produktiviteten med mellan 5 och 15 procent. Dessutom minskar risken att gödning, i form av kväve och fosfor, läcker ut och skapar övergödningsproblem i naturen. Det skapas alltså en win-win-win-situation för klimatet, lantbruket, och miljön!

Projektet genomförs i samarbete med bland andra ZeroMission, Mälardalens Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet, Hjelmsäter gård och HS Certifiering. Finansieringen av projektet söks hos Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och projektet ägs av Hushållningssällskapet Sjuhärad.

Kontaktperson:
Cecilia Hermansson, tel. 0325-618 635
cecilia.hermansson@hushallningssallskapet.se

Investerar_f