Bioenergigårdar i ett nytt landskap

I denna slutrapport från projektet Bioenergigårdar redovisar vi resultat och insatser som deltagande aktörer har genomfört.

Projekt Bioenergigårdar har rönt brett intresse hos alla inblandade parter och inte minst hos mer än 1000 markägare som deltagit i projektet.

Bioenergigårdar i ett nytt landskap startades som en direkt fortsättning på projektet ”Ökad produktion av biobränsleråvara – minskat oljeberoende” som genomfördes i Västerbottens län 2006-2007.

Bioenergigårdar har finansierats av Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Norra Skogsägarna, Kempestiftelserna, EU och de två största energibolagen i länet, Umeå Energi och Skellefteå Kraft.

Läs mer om projektet i slutrapporten