Bioenergigårdar i ett nytt landskap

Forsknings- och utvecklingsprojektet ”Bioenergigårdar i ett nytt landskap” var ett samverkansprojekt där råvaruproducenter, förbrukare och forskare samverkade under projektperioden 2008-2011.

Baserat på Sveriges energiomställning mot ett mer klimatvänligt samhälle har projektet fokuserat på att utveckla bioenergi från nya råvaror ochn outnyttjade resurser som nedlagd/oanvänd odlingsmark.

Länsstyrelsen i Västerbotten har varit projektägare för verksamheten som indelats i fyra delprojekt: skog, kustodling, forskning och inlandsodling.

Projektet sammanfattas i rapporten:

Slutrapport Bioenergigårdar

Projektmål

Projektet är ett demonstrations- och forskningsprojekt som har utvecklat teknik, metoder, affärsmodeller och samverkan för att på kort och lång sikt öka produktionen av biobränsleråvara.

Kolla informationsfilm på youtube.

Investerar_feu energibioenergigårdar