BIOBALT

BIOBALT – “environmental education for sustainable Baltic Sea area in the Pomerania Province with special regard to protected areas and coastal area”

Projektet görs i samarbete mellan HS Konsult AB, Pomeranian Centre of Agricultural Consultancy (Pomorski Osrodek Dordztwa Rolnicczego) och POMInnO.

Projektägare: Pomeranian Centre of Agricultural Consultancy (Pomorski Osrodek Dordztwa Rolnicczego)

Utbildning av rådgivare i växtnäringsfrågor är tyngdpunkten i projektet. Ett studiebesök till Sverige är planerat i juni 2017 och i Polen genomförs flera seminarier om fosfor och kväveläckage.

biobalt_offertforfragan_oferta_wypelnione_szwedzki_zaakceptowana >>