Bevattning -vall, säd, potatis och grönsaker på friland och i växthus

Ett angeläget projekt som blev två webbinarier istället för en kurs på plats.

Projekt bevattningskurs – vall, säd, potatis och grönsaker på friland och i växthus

57 deltagare var med på webbinarierna med målet att öka kunskapen om hur man ska bevattna på det mest optimala sättet vid odling av trädgårds- och lantbruksgrödor. Deltagarna fick höra olika expertiser föredra under kurserna, både rådgivare, gårdsexempel samt några utställare av bevattningsmaterial. Ämnesområdena var många och intressanta, tex bevattningsbehov, teknik, strategier, lönsamhet, juridik, bevattningsdammar och prognosmetoder.

Projektet är delfinasierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Uppdaterad 2020-12-16