Beta björnloka 3.0

Beta björnloka 3.0 är ett tre-årigt samarbetsprojekt mellan Jönköpings kommun och Hushållningssällskapet Jönköping. Projektets syfte har varit dels att bekämpa den invasiva arten jätteloka, Heracleum  Mantegazzianum dels att sprida kunskap om växten.

Vi har också tagit fram en beteskalkyl och ett samarbetsavtal för framtida samarbete mellan kommuner och ägare av framför allt nötkreatur och får. I projektet har även ingått en kort litteraturstudie om balsaminer. Projektet har finansierats med LONA-pengar från Naturvårdsverket till 50%, Jönköpings kommun samt i form av ideellt arbete. Vår förhoppning är att arbetet bidrar till att fler marker som invaderats av oönskade växter kommer att betas av nötkreatur och får.

Beteskalkyl 7.1

Samarbetsavtal exempel

Beta björnloka 3.0