Bestämning av kväveupptag i höstvete mha GreenSeeker och Yara N-Tester

Projektet går ut på att man genom att mäta biomassan (med GreenSeeker) och kvävekoncentrationen (med Yara N-Tester) ska kunna beräkna kväveupptaget i ogödslade rutor i höstvete.

Mätningarna jämförs med data från mätningar med Yara Handburen N-sensor. Syftet är att ta fram en billig och tillförlitlig metod att mäta kväveupptaget, vilket är viktigt för att kunna slutgödsla fälten med optimal kvävegiva. Något som gynnar både miljön och plånboken.

Projektledare; Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; C R Prytz Donationsfond