Besöksnäring + Mat = Sant

Att mat och besöksnäring hänger ihop är självklart. Forskning visar på att mat och dryck är huvudattraktionen för besökare och begrepp som matturism är välkänt. Här finns en stor potential att utveckla sina affärer och stärka landsbygdens besöksnäring genom att lyfta fram maten som central.

Du som driver företag med servering av mat och dryck, besöksanläggningar och servicebolag samt turistinformation kan ta del av denna rådgivning till ett subventionerat pris med uppemot 70% av kostnaden från 255 kr/h.

Vi har möjlighet att hjälpa dig som företagare att formulera och ta fram matprodukter som lockar till sig turister, vi kan koppla ihop dig med andra företagare som gör att ni når ut till fler personer. Vi kan ge råd på vägen för att få in mer fokus på lokal mat. Dessutom kan vi hjälpa till med insatser för att stärka din besöksanläggning såsom prissättning, strategi och konceptutveckling, positionering, marknadsföring, förstudier vid investeringar, generationsskifte med mera.

 • Hjälp att köpa in och kunna erbjuda produkter med mer lokala råvaror och produkter inom mat och dryck.
 • Kartläggning av efterfrågan och utbud på underleverantörer av lokal och regional mat och dryck.
 • Hur du lyfter upp den lokala identiteten och värdet av regiontypisk mat och dryck.
 • Rådgivning inom värdskap såsom service och bemötande kopplat till lokal identitet och matkultur, såsom seder och bruk kopplade till bemötande, mat och dryck
 • Användning av traditionell matkultur, lokal identitet och mattradition
 • Match-making med lokala mat- och dryckesproducenter
 • Gastronomiska regionala och lokala menyer
 • Gästupplevelsen av en lokal identitet och ett lokalt värdskap
 • Genomförbarhetsstudier av investeringar
 • Företags- och marknadsanalyser
 • Strategi- och konceptutveckling, samt positionering
 • Marketing/marknadsföring (inkl Corporate identity)
 • Prissättning och prisoptimering (yield management)
 • Hållbarhetsarbete och miljöanpassning (inkl Corporate Social Responsibility, CSR)
 • Digitalisering och virtual reality
 • Kvalitets- och effektivitetsmanagement
 • Medarbetarmanagement
 • Anläggningsutveckling (facility management)
 • Generationsskifte
 • Internationalisering
 • Rådgivning till företagssammanslutningar (inkl. Cluster management)

För mer information, kontakta:

 

Ida Lindman, Näringslivsutvecklare
Telefon 070-283 59 62 | E-post ida.lindman@hushallningssallskapet.se

 

 

Fakta om besöksnäringen och mat

 • Sverige hade 16,2 miljoner tursitövernattningar under 2017
 • 67 miljoner potentiella turister som skulle vilja åka till Sverige
 • 122 miljoner matintresserade resenärer bara i Europa.
 • En matintresserad resenär spenderar 30% av sin resebudget på mat
 • 70% av besökarna vill köpa med sig maten hem.
 • 90% av besökarna vill ha restauranger med lokal mat och smaka traditionell svensk mat och dryck.
 • 74% utforskar aktivt sin omgivning för att hitta en bra restaurang
 • 54% av besökarna vill/har åkt till en gårdsbutik, producent eller förädlare av livsmedel.

Denna insats finansieras av landsbygdsprogrammet med EU medel.