Bättre beslutsunderlag för odlingsstrategi

Hushållningssällskapet Halland, tillsammans med Hushållningssällskapet Skåne, Sverige lantbruksuniversitet samt en lantbrukare, för stöd beviljat för att skapa en ny digital tjänst för lantbrukare, rådgivare och forskare där data från 6 års fältförsök som finns i systemet NFTS tillgängliggörs på ett nytt sätt och läggs ihop tillsammans med andra data.

Målet är att lantbrukare ska få bättre underlag för att kunna fatta relevanta och underbyggda beslut för sin affärsverksamhet.

Hushållningssällskapet Halland har tidigare fått gruppbildningsstöd för att skriva en ansökan för att utveckla en innovativ tjänst med syfte att öka kunskap och konkurrenskraft hos lantbrukare och rådgivare.

En kort informationsfilm om projektet

Kontaktperson: Anna-Carin Almqvist, 035-465 33