Bakterietillförsel ökar värdet av flytgödsel- ett EIP gruppbildningsprojekt

Stora mängder flytgödsel sprids på våra åkrar och tillför näring och organiskt material som förbättrar jorden. Varje procent förbättrat utnyttjande av växtnäring i flytgödsel är viktig.

Flytgödselshantering i form av omrörning kan ta flera timmar särskilt när gödseln innehåller mycket halm och andra växtrester och ändå kan det vara svårt att få en homogen gödsel. Lukten gör hanteringen och spridningen av flytgödsel obehaglig för lantbrukare och samhällen där bostäder allt oftare anläggs i nära anslutning till jordbruksmark.

Syftet med projektet är att bilda en grupp av olika intressenter/kompetenser som är intresserade av att öka värdet av flytgödsel.

Innovationsgruppen består av lantbrukare, växtodlingsrådgivare, forskare och en representant från näringen.

Innovationen bidrar till att öka värdet av flytgödseln genom att minska lukten, ökad tillväxt hos grödan och en enklare och miljömässigt effektivare gödselhantering som stärker konkurrenskraften för lantbrukare.

Innovationen kan användas både i jordbruks- och trädgårds branschen och i såväl konventionell som ekologisk produktion.