Avfall som resurs i växtodling

Användning av avfalls- och restprodukter inom jordbruket. Möjligheter och begränsningar.

Ladda ner rapporten här

Kontaktperson: Anette Bramstorp, HIR Skåne.