Arvensis Ekologisk Försöksrapport samlar kunskapen

Hushållningssällskapets ekorådgivare har gjort en ny produkt. Vi har sammanställt ett antal projekt och försök med inriktning ekologisk odling. Rapporten fokuserar på projekt i Sverige men spanar även på våra Nordiska grannländer. Vi har samlat projekt med olika inriktningar. Här finns artiklar om allt från sorter, gödsling till vall/vallfrö och växtskydd. Projekten är beskrivna så att du ska kunna göra din egen tolkning men rådgivaren ger också sin egen tolkning av resultaten. Det gör det lättare att omsätta kunskapen i praktiken.

Inriktningen på ekologisk odling betyder inte att det bara finns intressanta saker för ekologiska odlare. Många av resultaten rör biologiska samband som gäller all odling. De flesta kan hitta något intressant att snappa upp.

För mer information eller beställning kontakta:
Per Ståhl, 0708-29 08 24, per.stahl@hushallningssallskapet.se

Beställare: Hushållningssällskapen bakom Arvensis
Finansiär: finansieras genom försäljning av rapporten