Arena grön Tillväxt; Primärproduktion

Innovationsplattform för gröna näringar.

Samarbetsparter; Alla organisationer i primärledet.

Projektledare; Susanne Paulsson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; Lokalt ledd utveckling, Halland