Arctic Winery

I projektet genomförs tester för att utveckla en fullskalig tillverkning av mousserande fruktvin från Svarta vinbär enligt Champagnemetoden.

Odling av svarta vinbär i Norrbotten och Västerbotten har under flera år befunnit sig i en nedåtgående spiral, där lönsamheten varit låg.

Förutsättningarna för att odla Svarta vinbär är dock goda och det finns ett stort antal odlingar som är mer eller mindre i aktivt bruk. Dålig lönsamhet försvårar utveckling av verksamheten och i en del fall generationsväxling, eftersom ingen vill ta över en verksamhet som inte genererar en vinst som det går att leva på.

Syftet med innovationen är att öka lönsamheten i hela produktionskedjan, även i primärproduktionen, där odlaren ska få ut ett högt pris och hög avsättning för sin råvara. En ökad lönsamhet är en förutsättning, bland annat för en framgångsrik generationsväxling i branschen, där många odlare är över 60 år.

Projektet finansieras genom programmet EIP Agri inom europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är projektägare och de som initierat och utvecklat projektet.

Projektet drivs tillsammans med ett utvecklingspartnerskap, bestående av:

  • Simon Laiti, Hemmagastronomi i Luleå. Han en av de mer framgångsrika restauratörerna i norra Sverige med kunskaper och intresse för lokal mat och dryck.
  • Tryggve Bergman driver en konsultbyrå för att hjälpa fram och driva på förädling av lokala råvaror. Han har mångårig erfarenhet från olika led i livsmedelsbranschen och ett stort nätverk nationellt och internationellt. Han är också den som ligger bakom utvecklingen av ursprungsmärkningen för Kalix Löjrom
  • Norrbottens Bär och Grönt, en intresseförening för länets bär- och grönsaksodlare.
  • SLU, Balsgård och Kimmo Rumpunen som är specialiserad på växtförädling och också driver ”Centrum för innovativa drycker” på Balsgård.
  • Jens Skoovgard, Cold Hand Winery, som sedan många år producerar och säljer fruktviner.

Kontakt

Håkan Landström
070-258 44 98 | hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se