Arctic Greens

Arctic Greens är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Piteå kommun med syfte att öka antalet företag inom trädgårdsnäringen och öka förutsättningarna för att de ska bli lönsamma. Målet är att skapa ett resurs-, och kunskapscentrum för trädgårdsnäringen på Öjebyn Agro Park.

Inom ramen för projektet ska kompetenshöjande aktiviteter som demonstrationsodlingar, workshops, visningar och studieresa genomföras riktade till etablerade och nystartade trädgårdföretagare. Ett markhotell ska etableras på Öjebyn Agro Park och som ska utgöra en grund för att utveckla odling-, sälj och lagerlösning.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss om du är intresserad och vill veta mer om projektet.

Hanh Huynh – projektledare
070-248 63 60 | hanh.huynh@hushallningssallskapet.se