Arbetsredskap i häststallar – inventering och kravspecifikation

Det finns inom hästhållningen många uppgifter som måste utföras och som kan påverka människors hälsa och säkerhet. Hästen ska till exempel utfodras och gödseln ska transporteras ut från stallet. Detta arbete är många gånger både tungt, riskfyllt och dåligt mekaniserat.

De redskap som idag finns för arbete i häststallar är dessutom ofta dåligt anpassade till och inte
alltid utvecklade för det arbete som skall utföras.

Målet med projektet var att ta fram en översikt över aktuella redskap för utfodring och utgödsling i häststallar och hur de fungerar, och att med hjälp av en behovsinventering ge förslag på hur redskapen kan utvecklas. Målet var också att  intressera tillverkare av redskap för vidareutveckling av hästredskap och ta fram ett underlag för fortsatta ergonomiska studier av olika redskap i häststallar.

Detta projekt har delfinansierats av Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt Hästföretagande 2008 och genomfört av Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Niklas Adolfsson, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Slutrapport 2008 – Arbetsredskap i häststallar
Slutrapport 2008 – Bilaga 1 Redskap i häststallar
Slutrapport 2008 Bilaga 2 Redskap i häststallar

 

Margareta Bendroth
Häst, Lantbruksdjur

Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
Telefon: 0325-618 633
Mobil: 0706-44 28 76
E-post: margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se