Appliceringsteknik i ekojordgubbar

Under 2020-2021 undersökte HIR-rådgivarna Victoria Tönnberg och Klara Löfkvist hur effekten av Flipper (såpa) mot trips och Fibro (paraffinolja) påverkades av vilken appliceringsteknik som användes. En fullständig rapport publiceras vid projektets avslut.

Slutsatser

  • Flipper mot trips i jordgubbsproduktion har stor potential, men behöver användas med väl inställd appliceringsteknik.
  • Varken Flipper eller Fibro gav fytotoxskador.
  • Försöket har tydliggjort det stora behovet av att utveckla bandsprutor med lågt sittande bandsprutor som fungerar i praktiken.

Odlarrekommendationer

  • Vid behandling med Flipper mot trips är det att rekommendera för så god effekt som möjligt att använda bandspruta med dubbelspaltmunstycken. Vätskemängden ska anpassas efter beståndet men ligga relativt högt.
  • Vid behandling med Fibro mot spinnkvalster med dagens tillgängliga appliceringsteknik krävs att bladverket inte är för tätt för att behandlingen ska fungera.
  • Vid behandling med Fibro mot spinnkvalster efter skörd är det med dagens kunskapsläge tveksamt om sprutning direkt efter blasthuggning är att rekommendera. En tid efter blasthuggning när plantorna åter fått nya blad krävs troligtvis en bandspruta med lågt sittande munstycken för att ha chans till effekt. Gärna med dubbelspaltmunstycken

Läs rapporten Appliceringsteknik för ekologisk jordgubbsproduktion