Ägarskifte för en säkrad livsmedelsproduktion

Projektet – Ägarskifte för en säkrad livsmedelsproduktion

Målet för projektet är att skapa förutsättningar för lantbruksföretag i Jönköpings län att genomföra bra och hållbara ägarskiften. Tack vara projektet kan Hushållningssällskapet Jönköping hjälpa och underlätta för ännu fler lantbrukare att genomföra ägarskifte i sitt företag. Fler lyckade ägarskiften inom lantbruksföretag skulle leda till säkra framtida livsmedelsproduktion i länet.

Att genomföra ett ägarskifte är en lång process och innehåller många delar, känslor och tankar som mår bäst av att redas ut innan det är för sent eller osämja bubblar upp till ytan. Vägen till ett hållbart ägarskifte är inte spikrak eller lätt. Vi hjälper lantbrukare att navigera och inte missa viktiga aspekter längs vägen. Inom projektet kommer vi bland annat att genomföra flera seminarier samt erbjuda rådgivning både individuellt och i grupp.

Är du intresserad eller har frågor kontakta

Lovisa Filipsson, 070-306 45 36 Lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se

Filip Brånstrand, 0708-29 09 74 Filip.branstrand@hushallningssallskapet.se