Adaptiv skogsskötsel

Skogsbruket och sättet att sköta skog är i ständig förändring. Forskning, utveckling och innovationer driver skogsbruket framåt och skapar lönsamhet i alla led, från sågverk till skogsägare.

Våra kunder är ofta skogsägare och därför är det glädjande att vi kan starta ett projekt som kan använda skötselmetoder vi använt länge samt utveckla nya skötselsätt. Dessutom kommer vi i projektet att kunna använda oss av nya sätt att mäta skog, en av dessa metoder är KATAM - en app som uppskattar skogsvolym, grundyta m.m.

Syfte
Syftet med projektet är att samverkan mellan skogsägare, rådgivare, universitet och ny teknik ska leda fram till förbättrade och mer resurseffektiva skogsskötselmetoder.

Projektets inriktning är adaptiv skogsskötsel, vilket innebär att skogsskötselåtgärder prövas och utvärderas vetenskapligt samt förbättras och anpassas efter resultat av mätningar under pågående verksamhet. Projektet fyller behovet av en smidig och fungerande uppföljning av de skötselförsök som pågår både inom skogsnäringen och på Linnéuniversitetet och SLU idag.

Exempel på skötselåtgärder kan vara olika sorters gallring, hyggesfria avverkningar, stamkvistning, gödsling, askåterföring och så vidare.

Aktiviteter
Projektet kommer inledas med fältförsök på våra fastigheter i Ingelstad samt Gamleby. När vi påbörjat insamlandet av data kommer vi bjuda in till exkursioner med forskningens rön och råd samt även erbjuda individuell rådgivning till våra kunder i detta projekt.

 

 

Webbinarium

Drönaren i skogsbruket – Drönaren och LIDAR
Föreläsning om drönaren i skogsbruket samt digital skogsmätning. Att mäta skog med sin telefon har under några år vuxit fram som ett bra alternativ till att mäta med konventionella mätmetoder. Annette Eilert från Eilerts Drönare föreläser även för oss om hur drönarteknik och analysverktyg kopplade till detta kan användas i skogsbruket. Del i Landsbygdsprogrammet och projektet ”Digital teknik i adaptivt skogsbruk”

Drönaren i skogsbruket – KATAM
Anton Holmström från KATAM Forest AB berättar om hur de får drönaren och en vanlig smart telefon att samarbeta för att mäta i skogen. Del i Landsbygdsprogrammet och projektet ”Digital teknik i adaptivt skogsbruk”

Granbarkborren 2021
Skogsentomolog och professor vid SLU Martin Schroeder berättar om granbarkborren. Vad har hänt i Sverige de senaste åren? Vad kan vi förvänta oss denna sommar 2021 av angrepp av granbarkborren? Hur anpassar vi vårt skogsbruk till mer skadedjur?

Hyggesfritt och klimatet
Vi går genom några grunder i skogens koppling till klimatet, hur vi kan sköta den på olika sätt och vad det har för påverkan på CO2. Professor Tomas Lundmark från SLU föreläser om skogens direkta koppling till koldioxid. Finns det gröna och svarta kolatomer? Hur gör vi adaptiva huggningar för att anpassa oss till ett klimatpositivt skogsbruk?

Askning och gödsling
Professor Johan Bergh vid Linnéuniversitetet går genom askning och gödsling i skogen. Vad händer när vi askar och gödslar? Går det att kombinera och vilka marker bör vi gödsla? Skogsrådgivare Mats Åkerman berättar om den nya certifieringen – hur anpassar du din egen fastighet efter nya regler och riktlinjer?

Viltanpassad röjning
I webbinariumet ”Viltanpassad röjning” tar forskaren Märtha Wallgren upp frågor kring anpassning av skogsvården i röjningsstadiet med hänsyn till betestrycket från kron- och dovvilt och rådjur samt älg. Vi diskuterar ingångsfaktorer och vilka premisser som styr djurens födoval samt hur skogsvårdare och markägare kan anpassa sin skogsvård efter detta.

Klimatsmart skogsbruk
En kort intervju med skogsprofessor Tomas Lundmark, SLU. Simon Halling Ekmåne från Hushållningssällskapet intervjuar Tomas i ämnet klimat, skog och framtiden.

Artiklar

2018 artikel Gröna Affärer (pdf)
2021 artikel Skogsaktuellt (pdf)

Poddar

Podd – Prima skogsskötsel

Material

Folder Adaptiv Skogsskötsel (pdf)
Enskild rådgivning – Erbjudande (pdf)