Ta kontroll över ditt Foder – Foderplanering

Genom projektet ”Kompetensutveckling inom foderplanering kopplat till djurvälfärd” erbjuder Hushållningssällskapet utfodringsträffar för mjölk-, nötkött- och lammproducenter runt om i Sverige! Träffarna är  anpassade till deltagarnas önskemål och varje produktionsgren har egna träffar.

Innehåll

  • Hur ska jag planera för att säkra mina djurs foderbehov och få bästa produktion och lönsamhet?
  • Hur ska jag använda de olika foderpartierna som skördats mest optimalt?
  • Brist på grovfoder – vad göra?
  • Vilken strategi ska jag ha för vallfröblandningar och skördetider?
  • Vad kostar mitt vallfoder?
  • Val av kraftfoder?
  • Ska jag odla några ”dragspelsgrödor” som har flexibla användningsområden utifrån hur odlingssäsongen blir?

Under två halvdagsträffar diskuteras utfodring utifrån gårdarnas egna foderanalyser samt genomgång och planering för den egna besättningen.

 

Kontaktpersoner
Anna Hultgren, 070-553 68 11
Karin Granström, 070-257 67 60

Hushållningssällskapet Västra