Vattenstrategier

I ett LEADER-projekt driver Hushållningssällskapet Halland ett koncept där vi tar helhetsgrepp på vattenfrågan på dels gårdsnivå och dels på avrinningsområdesnivå.

I projektet görs gårdsbesök där vattensituationen utreds, samt att vi även initierar bildandet av vattenråd.

Projektet är nu avslutat och ett vattenvårdsområde är bildat. För mer information kontakta John Strand