100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd

Projekt 100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd  har prioriterats av LeaderGute 26 juni 2018 och av Jordbruksverket den 7 september.
Projekttiden sträcker sig från juni 2018 till längst juni 2020 då projektet skall vara slutredovisat. Projektägare är Hushållningssällskapet Gotland.

Projektet syftar till att utveckla nya upplevelser inom grön och blå näring på Gotlands landsbygd och på så sätt öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
Nätverksaktiviteter, workshops, föreläsningar mm kommer att genomföras inom projektet.
Arrangörer och operatörer som paketerar och säljer upplevelser på marknaden kommer att bjudas in och kopplas ihop med företagen.
Arbetet inom projektet kommer också att fokusera på att skapa sammanhållen och lättillgänglig information på flera språk om upplevelseturism på Gotland.

Under projektet genomförs 6 inspirationsmöten med workshops på olika teman för att arbeta fram nya intressanta produkter i samverkan med nya partners.

Flera studieresor kommer också att genomföras. Det första /och största går till ITB mässan i Berlin 6-8 mars 2018.

Projektet kommer att samverka med fler aktörer som arbetar med liknande frågor samt att projektet kommer att följas av Uppsala Universitets följeforskare Ulrika Persson Fishier som arbetar med Hållbar Turismutveckling.

Andra som berörs av projektet är bland annat Gotlands Förenade Besöksnäring/Kryssningsnätverket, Gotlands Museum, Gotland Blått Centrum, Gotland Grönt Centrum och aktörerna där, Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning, Sportfiskarna, yrkes/och husbehovsfiskare, Naturturismföretag, Ängeskommittéen med flera.

Projektet är avslutat i mars 2020.

Länk till projektblogg: https://ruraltourismgotland.wordpress.com/projekt/

Mer info
Riina Noodapera Hushållningssällskapet Gotland
tel 070 775 76 30

Projektet är finansierat  av: