Vi söker VD till Hushållningssällskapet Sjuhärad

Vi vill se en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer!
- Är du VD:n som ska leda oss vidare mot målet?

Vi möter landsbygdsföretagare i deras vardag för att bidra med kunskap och kompetens. Vår rådgivning är oberoende och därför är våra kunders framgångar också vår framgång. Hushållningssällskapets forskning och försöksverksamhet andas framtidstro och handlar om att förbättra förutsättningarna för landsbygd och lantbruk.

Nu när vår VD går i pension söker vi dig som vill, vågar och kan leda vår verksamhet mot framtiden, genom att ta tillvara och bygga på framgångar och styrkor, men också hitta nya strategier och utveckla samarbeten. Vi är övertygade om att det går att vara en framgångsrik, relativt liten aktör genom ett starkt erbjudande, konsekvent och tydligt ledarskap samt genom värdeskapande partnerskap och allianser. Vi har dedikerade styrelser, engagerade medlemmar och kompetent personal som ser fram emot att tillsammans med dig skapa de bästa förutsättningarna för landsbygden, våra kunder och för våra organisationer.

 

Hushållningssällskapet Sjuhärad är en medlemsstyrd organisation som arbetar för utveckling av svensk landsbygd. Hushållningssällskap finns i hela Sverige och har verkat i över 200 år. Hushållningssällskapet Sjuhärad består av olika delverksamheter såsom försöksverksamhet och FoU, Strömma naturbrukscentrum i Sätila och Rådde Gård i Länghem med stiftelser. Rådgivning och service gentemot landsbygdsföretag drivs i en ekonomisk förening tillsammans med husdjursföreningen i Sjuhärad under varumärket Rådgivarna. Vår uttalade vision är att stärka och fortsätta utveckla ett fristående och ekonomisk starkt Hushållningssällskap Sjuhärad och Rådgivarna i Sjuhärad ek. för.

                                          

Ditt uppdrag blir att:

Utifrån styrelsernas framtagna strategi utveckla och stärka respektive delverksamhets konkurrenskraft SAMTIDIGT som synergier mellan delarna tillvaratas så att helheten blir än tydligare, starkare och mer konkurrenskraftig. Vi ser att vår blivande VD för båda organisationerna säkerställer ekonomisk starka, självständiga och oberoende Hushållningssällskap och rådgivningsverksamhet i Sjuhärad även i framtiden.

Uppdraget innebär förmåga att:

 • Utveckla rådgivnings och serviceverksamheten affärsmässigt genom framförallt fokus på att öka och utveckla intäktssidan genom sortimentsutveckling, aktiv försäljning samt öka upplevt värde i vår leverans.
 • Fortsätta att utveckla Strömma Naturbrukscentrum som nu under 3:e verksamhetsåret uppnått en bra elevnivå antalsmässigt och snabbt skapat ett starkt renommé. Men verksamheten behöver kontinuerligt utvecklas avseende kvalitet, varumärke, beläggning och erbjudanden för att kunna fortsätta den nuvarande positiva utvecklingen.
 • Utveckla vår försöks- och FoU verksamhet så att vi fortsatt är en intressant aktör för externa uppdragsgivare och samarbetspartners.
 • Identifiera och förverkliga synergier mellan våra olika verksamhetsdelar så att helheten i vår verksamhet utvecklas och förstärks.

Du kommer att leda verksamheten tillsammans med och genom avdelnings/funktionschefer för respektive verksamhetsdel.

 

Vi tror att du har följande bakgrund och egenskaper:

Utbildning

 • Du har relevant högskoleutbildning (ekonom, agronom eller annan)

Yrkeserfarenhet

 • Erfarenhet av arbete i eller väl förtrogen med de gröna näringarna och dess branschstruktur och kultur
 • Flerårig erfarenhet av ledarskap i konkurrensutsatt tjänsteorganisation
 • Erfarenhet från att arbeta med strategisk sortimentsutveckling – prissättning i tjänsteverksamhet
 • Erfarenhet av att representera verksamheten publikt gentemot kunder, medlemmar, finansiärer och samarbetspartners.
 • God förståelse för och kunskap om affärsmöjligheter genom IT och digitalisering i strategisk verksamhetsutveckling

Personliga egenskaper

 • Utåtriktad, kommunikativ, kreativ i din personliga läggning
 • Metodisk och strukturerad som balanserar det utåtriktade, kreativa
 • Resultatinriktad, tycker om utmaningar och att prestera
 • Inriktad på att samverka med andra människor för att uppnå mål
 • Tydlig och rak i din uppfattning utan att vara kategorisk.
 • Stabil och trygg som individ. Litet behov av att hävda dig i sociala sammanhang. Resultat och uppnådda mål är det som räknas

Ledarstil

 • God självinsikt om dina styrkor och kompetenser samtidigt som du har förståelse för att även andra egenskaper och kompetenser än dina skapar framgång och behövs i en organisation
 • Van att ta plats i situationer utan att det upplevs påstridigt eller hotande av andra.
 • Förmåga att samarbeta och bygga förtroende på kort och lång sikt. Diplomatisk och samverkansorienterad
 • Utvecklingsorienterad med förmåga att genomföra idéer och tankar i praktisk handling. Van att arbeta med systematisk kvalitetsutveckling av en organisation.
 • Förmåga att ta beslut men i beslutsprocessen involvera andra utan att bli konfliktundvikande eller otydlig.

 

Placeringsort

Tjänsten är placerad på verksamhetens huvudkontor, Rådde Gård i Länghem, ca tre mil sydost om Borås. Tjänsten innebär resor inom Sverige.

 

Ansökan

Skicka din ansökan/intresseanmälan gärna tidigare men senast 25 november till

Claes-goran.claesson@hushallningssallskapet.se

 

Frågor kopplat till tjänsten

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Claes-Göran Claesson, ordf. i Hushållningssällskapet Sjuhärad, tel. 0703- 47 19 05 eller Tina Dahl, tel. 0705- 22 92 02 ordförande i Rådgivarna i Sjuhärad.