Vi söker försöksassistent till vår försöksstation i Vreta kloster

Hushållningssällskapet Östergötland har en mycket välrenommerad försöksverksamhet och vi erbjuder nu en möjlighet att få jobba med ett utvecklande jobb inom svensk växtodling.

Vårt fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet med modern utrustning i alla tänkbara grödor till nytta för svenskt lantbruk. Vi genomför fältförsök inom bland annat sortprovning, växtskydd, ogräskontroll, växtnäring, jordbearbetning. En del av försöken utför vi på vår egen försöksgård Klostergården i Vreta kloster som även är placeringsort.
Försöksassistent: Vi söker dig som har relevant utbildning inom jordbrukssektorn med intresse för
växtodling. Tidigare erfarenhet av fältförsöksarbete är meriterande. Tjänsten är säsongsanställning
inom perioden 15 mars – 31 oktober. Körkort minst B är ett krav. Behörighet att hantera kemiska
bekämpningsmedel är önskvärt då preparatprovning är en stor del av vårt verksamhetsområde men
inte ett krav. Tidsperiod kan diskuteras. Möjlighet till förlängning finns.

För ytterligare information kontakta:
Försöksledare Sven-Åke Rydell, 0708-29 08 34, sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se
Biträdande försöksledare Agnes Hellgren, 0708-29 08 25, agnes.hellgren@hushallningssallskapet.se
Fältförsöksledare Fredrik Larsson 0707-92 73 28, fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se
Sänd ansökan snarast till Sven-Åke Rydell till ovanstående e-post. Vi behandlar ansökningar löpande.
Sista ansökningsdag 15 januari 2021.

Hushållningssällskapet Östergötland är en fristående medlemsorganisation med uppgift att stödja och
utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi är ca 25 medarbetare och finns placerade på
Vreta Kluster samt Klostergården och bedriver oberoende rådgivning, fältförsök, utvecklingsarbete och
jordbruk. Vi arbetar i samverkan med Hushållningssällskapen över hela landet och är totalt mer än 40
000 medlemmar och ca 700 medarbetare.