Vi söker en vattenrådgivare till området Kalmar Kronoberg Blekinge

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge arbetar med kunskap för att utveckla det gröna näringslivet. Vårt lantbruksteam i Kalmar har rådgivare inom växtodling, ekonomi, husdjur, vatten, bygg och miljö. Nu söker vi ytterligare en vattenrådgivare med kundansvar.

Kalmar län behöver klimatanpassa lantbruket efter de senaste åren av torka och vattenbrist. Här har du en möjlighet att hjälpa företag och organisationer att ta fram anpassade lösningar för att möta de klimatutmaningar de står inför. Inom vårt team är vi idag två personer som arbetar med vattenfrågor, som du kommer att ha ett nära samarbete med.

Du behöver kunna arbeta väl i grupp, vara kommunikativ och serviceinriktad mot kund. Vi erbjuder dig en god arbetsmiljö med möjlighet till balans mellan arbete och fritid, delaktighet och erfarenhetsutbyte med andra kollegor.

Gemensamt för alla våra uppdrag är att vi på Hushållningssällskapet har en oberoende roll. Oberoendet skattas högt av våra uppdragsgivare, som huvudsakligen finns inom den gröna näringen.

I rollen ingår:

 • direktkontakt med lantbruksföretagare i länet
 • anmälan om vattenverksamhet
 • tillståndsansökan för vattenverksamhet (inklusive miljökonsekvensbeskrivning)
 • bedömning av lämpliga placeringar av våtmarker och bevattningsdammar
 • att ta fram underlag, ritningar och planera för dränering, våtmarker och bevattningsdammar
 • ansökningar för finansieringsstöd

Detta är en möjlighet för dig som har:

 • utbildning som agronom, lantmästare, limnolog, biolog, agrotekniker, miljöingenjör eller inom väg och vatten, eller motsvarande
 • erfarenhet av åtgärder i vatten
 • erfarenhet av att göra ekonomiska beräkningar inför byggnation
 • erfarenhet inom de gröna näringarna
 • kunskap om miljöbalken
 • förmågan att tänka kreativt och hitta lösningar

Det är en fördel om du har:

 • erfarenhet av GIS och CAD
 • erfarenhet av SCALGO live
 • erfarenhet av avvägningar i fält med GNSS teknik
 • kunskap om kostnader förknippade med bevattning och bevattningsutrustning
 • kunskap om vattenuttagets påverkan på miljön (grundvattennivåer, biologisk mångfald, fisk)
 • kunskap om olika grödors behov av bevattning
 • kunskap om vattenflöde och vattenbudgetar

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde sker efter överenskommelse.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta teamledare Pernilla Sjögren, 072 -351 50 68.

Skicka ditt cv och personliga brev senast den 30 november 2022 till jobb.h@hushallningssallskapet.se.
Vi behandlar ansökningarna löpande.

Välkommen med din ansökan!

Hushållningssällskapet är en kunskapsorganisation. Vi producerar och levererar kunskap för hållbar utveckling och lönsamhet i landsbygdens näringar.  I Hushållningssällskapen över hela landet är vi ca 25 000 medlemmar och ca 1000 medarbetare.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av landets största Hushållningssällskap. Vi bedriver rådgivning, certifieringsverksamhet, fältförsök, gymnasie- och yrkesutbildning samt utvecklingsarbete mm. Vi har ca 2400 medlemmar och omsätter omkring 220 miljoner kronor per år och är drygt 230 anställda.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs hur vi behandlingar dina personuppgifter www.hushallningssallskapet.se/gdpr-jobbansokan/