Vi söker dig som vill jobba med fastighetsförvaltning och jordbruksdrift

Hushållningssällskapet Östergötland tillsätter en efterfrågad tjänst inom fastighetsförvaltning som vi tillsammans med dig vill utveckla. Tjänsten innebär omvårdnad och skötsel av byggnader och gårdscentrum dels hos kunder men också på våra egna fastigheter.

Hushållningssällskapet Östergötland bedriver idag ett framgångsrikt lantbruk på ca 230 ha varav ca 80 ha är ekologisk odling. Lantbruksdriften är i hög grad anpassad till vår omfattande fältförsöksverksamhet. Vårt fokus är att bedriva växtodlingen med stor precision och hög kvalitet. Vår Gårdsmästare ansvarar och sköter idag lantbruksdriften, men han behöver stöttning med jordbruksarbetet under högsäsong 3–4 månader per år och detta arbete innefattas också i tjänsten.

Vi söker dig som har kunskap om fastighetsskötsel och växtodling och det är meriterande om du även har utbildning inom dessa områden. Arbetet kräver stor noggrannhet och kvalitetsmedvetande då arbeten ska utföras hos kund samt på vår egen försöksgård.

Tjänsten är tänkt som en tillsvidareanställning med eget budgetansvar som kommer att innefatta fastighetsskötsel och arbete inom växtodling. Om du redan bedriver en egen verksamhet kan det vara aktuellt att du fakturerar ditt arbete.

Placeringsort:

Vår fastighet Klostergården i Vreta kloster är placeringsort. Körkort minst B är ett krav.

För ytterligare information kontakta:

Gårdsmästare Niclas Malm, 0708-29 08 35, niclas.malm@hushallningssallskapet.se

VD Katarina Wiklund, 0706-63 03 09, katarina.wiklund@hushallningssallskapet.se

Sänd ansökan snarast, dock senast den 1 mars, till Katarina Wiklund till ovanstående e-post. Vi behandlar ansökningar löpande.

Hushållningssällskapet Östergötland är en fristående medlemsorganisation med uppgift att stödja och utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi är ca 25 medarbetare och finns placerade på Vreta Kluster samt Klostergården och bedriver oberoende rådgivning, fältförsök, utvecklingsarbete och jordbruk. Vi arbetar i samverkan med Hushållningssällskapen över hela landet och är totalt mer än 40 000 medlemmar och ca 900 medarbetare.