Vd till Hushållningssällskapet Åland

Hushållningssällskapet har ett särskilt ansvar för lantbrukets utveckling på Åland och förväntas utarbeta nya metoder som bidrar till livsmedelskedjans utveckling. Vi söker nu dig som kan leda oss vidare på denna spännande resa!

Som vd ansvarar du för den dagliga verksamheten, ledning av personal, arbetsmiljö, samt utvecklingsprojekt. Du är sekreterare i styrelsen och har ett nära samarbete med styrelsens ordförande. Du är ansvarig för ekonomin och upprättar budget och verksamhetsplaner vilka föredras för styrelsen. I uppdraget ingår också att utveckla befintliga affärer liksom att skapa nya möjligheter inom organisationens profilområden.

Ålands Hushållningssällskap r.f. tillhandahåller kvalificerad rådgivning och service inom specialodling såsom lök, potatis, spannmål, frukt, husdjursproduktion samt ekonomi till landsbygdsföretagare på Åland. Hushållningssällskapet har 8 heltidsanställda personer, därtill kommer säsongsanställda och praktikanter. Placeringen är vid Ålands Landsbygdscentrum, Jomala.

Läs mer på:
https://landsbygd.ax/alands-hushallningssallskap/

Frågor om tjänsten?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Ordförande Carin Holmqvist +358 40 55 64 169, mail carin.holmqvist@aland.net eller nuvarande vd Magnus Stark, telefon +358 457 34 57 170, mail magnus.stark@landsbygd.ax

Varmt välkommen med din ansökan!