Vd till Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Vill du leda en verksamhet som jobbar med hållbarhet på riktigt? Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten söker ny Vd som med driv och passion för lantbruk och landsbygd vill utveckla vår verksamhet som kompetent, nära och hållbar möjliggörare.

Lockas du av möjligheten att leda en kunskapsintensiv verksamhet med kunniga och engagerade medarbetare som bidrar till samhällsnytta där hushållning med jordens resurser är centralt? Trivs du att vara i frontlinjen i en verksamhet som har ett starkt varumärke, högt anseende på marknaden och som driver frågor som berör många? Då kan tjänsten som Vd för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten vara ett jobb för dig.

Din roll
Som Vd har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten tillsammans med våra medarbetare. Du har fullt resultatansvar och rapporterar till styrelsen (hos oss benämnt Förvaltningsutskottet). Fokus ligger på såväl ditt ledarskap som på försäljning och att balansera samhällsnyttan med ett starkt affärsfokus. I ditt uppdrag ligger att förvalta den starka position som byggts upp under många år och att fortsätta driva ett utvecklingsarbete i en bransch i utveckling, med ett krav att alltid vara relevant idag och imorgon.

I uppdraget ingår även nära samverkan och samarbete med landets övriga 14 hushållningssällskap, där du förväntas driva gemensamma frågor och intressen. Du är också aktiv i samverkan med övriga verksamheteter och organisationer inom lantbruk och landsbygdsutveckling i båda länen samt även kontakter med akademi och forskning. Tjänsten kräver B-körkort och regelbundna resor till våra olika verksamhetsorter.

Om dig
Du är en erfaren och tydlig ledare med akademisk utbildning från universitet eller högskola. Du har ett stort engagemang i samhällsfrågor och den gröna näringen, med en stark vilja att driva medarbetarutveckling och affärsutveckling. Det är viktigt att du kan leda genom andra. Du har en god förmåga att växla mellan strategisk överblick och detaljnivå i kombination med att ha en jordnära, professionell och prestigelös framtoning. Du har genom ditt affärssinne och stora driv, förmågan att få saker att hända. Du entusiasmerar medarbetarna samtidigt som du med mod och nyfikenhet utforskar nya möjligheter för utveckling av verksamhet, affärer och samarbeten.

Du har förmågan att skapa tillit och bygga förtroendefulla relationer och nätverk som tar vår verksamhet framåt. Du har erfarenhet av affärs- och kunskapsdriven verksamhet och god förståelse hur medlemsstyrda organisationer fungerar.

Om oss
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är en medlemsägd organisation grundad 1814. Vi är en anrik rådgivare till lantbruk och landsbygd, men ändå superrelevant i en tid med fokus på ökad andel lokalproducerad mat, högre självförsörjningsgrad i en geopolitisk orolig tid, lönsamheten för svenskt lantbruk samt det öppna odlingslandskapets bidrag till livskvalitet.

Vi erbjuder rådgivning och utvecklingsprojekt inom kunskapsområdena lantbruk, trädgård, skog, mat, fiskodling, landsbygd och företagsekonomi.

Vårt huvudkontor ligger i Luleå där vi är flest anställda, men vi har även verksamhet vid Öjeby Agro Park, rådgivning i Umeå och Kalix samt fiskodlingar i Kusträsk, Bodens kommun samt i Lycksele. Vi är totalt 30 medarbetare och vi omsätter 30 mkr. Vår organisation ägs av 1 200 medlemmar, vilka många är organiserade i 16 lokala hushållningssällskap eller gillen. Vi äger dels våra rörelsefastigheter i Luleå och Öjebyn, dels ett par kontorsfastigheter i Luleå centrum och lantbruksfastigheter i Sunderbyn. Vi förvaltar även ett visst kapital finansiellt. Vi äger två helägda dotterbolag Arctic Winery AB, som utvecklat ett mousserande svartvinbärsvin och Ravdu AB, som projekterar för en storskalig landbaserad fiskproduktion av röding på egen mark i Sunderbyn.

Tjänsten är placerad i Luleå. Luleå är en mycket bra plats att leva, bo och verka i. I våra två län pågår nu och de närmaste decennierna en världsunik, grön och hållbar ny industrialisering, vilket ger regionen en spännande framtid. Vi utgår från att vi med vår rådgivning kommer ha en intressant roll att spela.

För mer information:
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lars Bogren, Cesab Rekrytering.
070-020 55 26
lars.bogren@cesab.se

Ansökan:
Din ansökan skickar du in via Cesabs hemsida.

Varmt välkommen med din ansökan!