Utvecklingsansvarig trädgård till Öjebyn Agro Park

Öjebyn Agro Park är platsen där näring, idébärare och forskning möts för att i samverkan utveckla framtidens företag inom de gröna näringarna. Genom fältförsök, rådgivning, utvecklingsprojekt och utbildning driver vi utvecklingen inom växtodling, livsmedel, trädgård och frilandsodling utifrån våra arktiska förutsättningar. Nu söker vi dig som vill vara med i vårt viktiga arbete. Välkommen till norra Sveriges utvecklingscentrum för de gröna näringarna.

Arbetsuppgifter

Utveckla Öjebyn Agro Park till ett kunskapscentrum för trädgård och frilandsodling i vår region. Centralt i arbetet är att skapa regionala och nationella nätverk och utvecklingsprojekt.

Utveckla, förnya och genomföra konceptet Skolträdgårdar mot nuvarande kommuner men även mot kommuner som i dagsläget inte ingår.

Kvalifikationer

Vi tror att du är hortonom eller har motsvarande högre utbildning inom trädgård, med erfarenhet av frilands- och/eller bärodling.

Meriterande

  • Erfarenhet från att arbeta med utvecklingsprojekt samt projektledning
  • Erfarenhet från kommersiell odling av frilandsgrönsaker och/eller företagande inom de gröna näringarna
  • Pedagogisk erfarenhet

Information om tjänsten

Tjänsten är en 3-årig projektanställning på 100% med möjlighet till förlängning.
Placering vid Hushållningssällskapets Öjebyn Agro Park.

Frågor besvaras av

Helena Zimmer, 070-209 61 01 | helena.zimmer@hushallningssallskapet.se
Mikael Kivijärvi, 070-600 50 55 | mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

Ansökan

Rekryteringen sker löpande med sista ansökningsdag 2020-03-15
Maila din ansökan till infonord@hushallningssallskapet.se