Skånsk odlingsutvecklare

Försöksringarna, Hushållningssällskapet Skåne och HIR Skåne AB söker en gemensam skånsk odlingsutvecklare för att utveckla den skånska växtodlingen.

Du kommer att arbeta nära de skånska jordbrukarna och bidra till en positiv utveckling för den sydsvenska växtodlingen genom att öka lantbrukarnas lönsamhet, både på kort och på lång sikt. Dina bollplank är lantbrukare, rådgivare, Skåneförsökens ledningsgrupp, Hushållningssällskapets FoU-grupp, branschföreträdare med flera.

Ditt verktyg är fältförsöken. Du ska fånga in försöksidéer, identifiera frågeställningar och omsätta dessa i försöksplaner och fältförsök, vars resultat snabbt ska nå ut till de skånska odlarna. Du inser vikten av att aktuella frågor får snabba svar. Du är medveten om att skillnaderna vad gäller förutsättningarna i de olika områdena i Skåne är viktiga att ta hänsyn till i utformandet av försöksplaner. En mycket betydelsefull roll får du i din samverkan, samordning, kommunikation och utveckling av försöksringarna.

Du kommer även att ingå i en grupp som söker utökad finansiering av fältförsöksverksamheten. I viss omfattning kommer du att vara projektledare.

Vi tror att du är agronom eller lantmästare med flera års yrkeserfarenhet från den gröna näringen, exempelvis försöks- eller rådgivningsverksamhet. Du är idérik, utåtriktad och förtroendeingivande och har lätt för att samarbeta. Du har även lätt för det skrivna ordet och för att förmedla vunna resultat.

Omfattning: tillsvidareanställning 60–100 %

Placeringsort: något av Hushållningssällskapet Skånes kontor. I första hand Borgeby eller Skepparslöv.

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

Frågor om tjänsten?
Ring gärna Ulrika Dyrlund Martinsson, Utvecklings & Marknadsansvarig fältförsök 010- 47 62 031

Skicka din ansökan med CV snarast, dock senast 30 augusti. Vi behandlar ansökningarna löpande. Mejla till: gun-britt.sobieski.larsson@hushallningssallskapet.se

Välkommen med din ansökan!