Rådgivningschef Lantbruk och landsbygd

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är en nära, kompetent och hållbar möjliggörare som skapar växtkraft för norra Sverige. Nu söker vi fler möjliggörare inom de gröna näringarna.

Vi söker en chef som har;
• Högre utbildning inom de gröna näringarna
• Erfarenhet som chef
• Erfarenhet att verka som rådgivare
• Erfarenhet av att utveckla verksamheter
• Växtodlingskompetens meriterande

Arbetsuppgifter
• Som chef leda och utveckla arbetet inom AO Lantbruk och landsbygd.
• Utveckla befintligt samt förnya vårt tjänsteutbud mot befintliga och nya kundgrupper.
• Omvärldsbevakning för projektutlysningar och anbud som är lämpliga att söka/lämna anbud.
• Centralt är fortsatt utveckling av tjänsteutbud kopplade till bla. kontoret i Umeå.
• Framtagning och uppföljning av verksamhetsplan för AO Lantbruk och landsbygd.
• Budgetansvar för gruppens gemensamma budget.
• Delegerat personalansvar, medarbetar och lönesättande samtal, arbetsmiljö.

Tjänster innefattar rådgivning mot kund och eller projektledning

Placering i Luleå.

För mer information kontakta:

Mikael Kivijärvi, VD Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
070-600 50 55 | mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

Ansökan

Skicka din ansökan till infonord@hushallningssallskapet.se