Önnestadsgymnasiet söker lärare i växtodling

Vi söker nu en lärare inom produktionsgrenen växtodling som tillsammans med kursansvar, planering, undervisning och examination blir en viktig del i utbildningsteamet som leds av skolans utbildningsledare inom Yrkeshögskolan.

Din erfarenhet är väl dokumenterad och tillsammans med adekvat högskoleutbildning kommer du att vara sakkunnig inom ditt kunskapsområde. Ditt nätverk inom de gröna näringarna sedan tidigare kommer att vara en viktig del när du tillsammans med de studerande söker kunskap och erfarenhet under studierna.

Om tjänsten

Omfattning: Deltid. Vi har vissa möjligheter att anpassa omfattning och innehåll i tjänsten efter den sökande.

Varaktighet: Visstidsanställning

Anställningsform: I ett första skede planerar vi tjänsten som visstidsanställning vilken senare kan komma att övergå i tillsvidareanställning.

Arbetslivserfarenhet (krav): Dokumenterade kunskaper om produktionsformer inom lantbrukets växtproduktion.

Utbildning (krav): Du är utbildad i relevant ämne, exempelvis agronom eller lantmästare med flerårig erfarenhet av arbete i praktisk lantbruksverksamhet.

Körkort: B

Tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att planerat tjänsteunderlag realiseras.

Dina kvalifikationer

Du är utbildad i relevant ämne, exempelvis agronom eller lantmästare med flerårig erfarenhet av arbete i praktisk lantbruksverksamhet. Dokumenterade kunskaper om produktionsformer inom lantbrukets växtproduktion är därför nödvändig och pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet är starkt meriterande. Du behöver ha ett pedagogiskt intresse och erfarenhet av undervisning alternativt rådgivning i någon form. Kompetensen som lärare kan styrkas ex. genom kursvärderingar, utlåtande från studenter/ elever eller rådgivning.

Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna då ett väl fungerande arbete i vårt team av lärare är en förutsättning.

Du ska ha kapacitet att undervisa på svenska och till viss del engelska eftersom det kan förekomma engelsk litteratur.

Om Önnestads yrkeshögskola

Sedan 2010 driver Hushållningssällskapet Skåne Önnestadsgymnasiet. Önnestadsgymnasiet är belägen 8 km nordväst om Kristianstad. Skolan bedriver bland annat naturbruksutbildning inom gymnasieskolan med inriktning mot lantbruk, skog, häst, naturvetenskap, djurvård, uppdragsutbildningar inom lantbruk och skog samt naturvetenskapsprogrammet. Skolans driftverksamhet omfattar 300 ha åker varav 43 ha KRAV-godkänt, 65 ha bete, 560 ha skog, 65 mjölkkor, 126 suggor och 35 kravgodkända dikor, hästar, smådjur, vilthägn mm.

Från och med hösten 2022 planeras även Driftledare Lantbruk inom Önnestads yrkeshögskola. Fokus i utbildningen Driftledare Lantbruk ligger på företagande och ekonomi och fördjupning erbjuds inom växtodling eller husdjur. Såväl teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter sätts på prov i kurserna. Föreläsningar varvas med praktiska övningar, gruppuppgifter, olika projekt och enskilda arbeten. Flera olika organisationer – däribland LRF och Hushållningssällskapet – står bakom utbildningen.

Utbildningen omfattar drygt ett års studier vilka förläggs över två vinterhalvår och som delas in i två block. Första blocket innehåller övervägande kurser inom produktionsgrenarna animalieproduktion och växtodling samt lärande i arbete inom respektive produktionsgren. Block två innehåller till övervägande del kurser inom företagsledning, ekonomiska ämnen och lärande i arbete inom företagsledning samt examensarbete.

Arbetsgivare är Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Syd AB, HUSKAB.

Ansökan

Sök tjänsten senast den 8 maj 2022. Ange referens Lärare Driftledare Lantbruk i din ansökan och skicka den via e-post till hans.martinsson@huskab.se

Naturbruksgymnasium – Natur, skog, djur eller lantbruk (onnestadsgymnasiet.se)