Hushållningssällskapet Östergötland söker försöksassistenter för säsongsanställning

Hushållningssällskapet Östergötland har en mycket välrenommerad försöksverksamhet och vi erbjuder nu en möjlighet att få jobba med ett utvecklande jobb inom svensk växtodling.

Vårt fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet med modern utrustning i alla tänkbara grödor till nytta för svenskt lantbruk. Vi genomför fältförsök inom sortprovning, växtskydd, ogräskontroll, växtnäring, jordbearbetning m.m. En del av försöken utför vi på vår egen försöksgård, Klostergården i Vreta kloster, som även är placeringsort.

Försöksassistenter

Vi söker dig som har relevant utbildning inom jordbrukssektorn med intresse för växtodling. Tidigare erfarenhet av fältförsöksarbete är meriterande. Tjänsten är säsongsanställning inom perioden 1 april – 30 september. Körkort minst B är ett krav. Behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel är önskvärt då preparatprovning är en stor del av vårt verksamhetsområde men inte ett krav. Tidsperiod kan diskuteras.

Försöksassistenter sommarperioden

Vi söker dig som har relevant utbildning inom jordbrukssektorn och/eller ett stort växtodlingsintresse. Tidigare erfarenhet av jordbruk och fältförsöksarbete är meriterande men studenter inom aktuellt ämne är mycket välkomna att söka. Då vårt arbetssätt är att jobba i team är dina personliga egenskaper mycket viktiga samt att du är noggrann, då arbetet kräver det. Körkort minst B är ett krav. Tjänsten är säsongsanställning inom perioden 8 juni- 28 augusti. Tidsperioden kan diskuteras.

För ytterligare information kontakta

Försöksledare Sven-Åke Rydell, 0708-29 08 34, sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se

Biträdande försöksledare Agnes Hellgren, 0708-29 08 25, agnes.hellgren@hushallningssallskapet.se

Fältförsöksledare Fredrik Larsson 0707-92 73 28, fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

Sänd ansökan snarast till ovanstående e-post eller till Hushållningssällskapet Östergötland, att. S-Å Rydell, Klustervägen 13, 590 76 Vreta Kloster. Glöm inte ange vilken tjänst du söker.

(För information om behandling av personuppgifter, klicka här.)

 

 Sista ansökningsdag är den 2 februari 2020.

Annons för utskrift

 

Hushållningssällskapet Östergötland är en fristående medlemsorganisation med uppgift att stödja och utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi är ca 25 medarbetare och finns placerade på Vreta Kluster samt Klostergården och bedriver oberoende rådgivning, fältförsök, utvecklingsarbete och jordbruk. Vi arbetar i samverkan med Hushållningssällskapen över hela landet och är totalt mer än 40 000 medlemmar och ca 700 medarbetare.