Hushållningssällskapet Östergötland söker försökstekniker och försöksassistenter

Hushållningssällskapet Östergötland har en mycket välrenommerad försöksverksamhet. Vi erbjuder nu en möjlighet att få jobba med ett utvecklande jobb inom svensk växtodling på vår försöksstation vid Klostergården i Vreta Kloster. Vi söker både en person för tillsvidareanställning och säsongspersonal.

Vårt fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet med modern utrustning i alla tänkbara grödor till nytta för svenskt lantbruk. Vi genomför fältförsök inom sortprovning, växtskydd, ogräskontroll, växtnäring, jordbearbetning med mera. En del av försöken utför vi på vår egen försöksgård Klostergården i Vreta kloster som även är placeringsort.

Försökstekniker: Vi söker dig som har relevant utbildning såsom Lantmästare, Agrotekniker eller motsvarande lantbruksutbildning med intresse för att utveckla växtodlingen i Sverige. Tidigare erfarenhet av fältförsöksarbete är meriterande. Tjänsten är tillsvidareanställning med start vårvintern 2022. Behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel är önskvärt då preparatprovning är en stor del av vårt verksamhetsområde. Körkort B är ett krav men BE, CE är meriterande.

Försöksassistenter: Vi söker dig som har relevant utbildning inom jordbrukssektorn med intresse för växtodling. Tidigare erfarenhet av fältförsöksarbete är meriterande. Tjänsten är säsongsanställning inom perioden 14 mars – 28 oktober. Körkort minst B är ett krav. Behörighet att hantera kemiska bekämpningsmedel är önskvärt då preparatprovning är en stor del av vårt verksamhetsområde men inte ett krav. Tidsperiod kan diskuteras.

Försöksassistenter sommarperioden: Vi söker dig som har relevant utbildning inom jordbrukssektorn och/eller ett stort växtodlingsintresse. Tidigare erfarenhet av jordbruk och fältförsöksarbete är meriterande men studenter inom aktuellt ämne är mycket välkomna att söka. Körkort minst B är ett krav. Tjänsten är säsongsanställning inom perioden 7 juni- 31 augusti. Tidsperioden kan diskuteras.

 

För ytterligare information kontakta

Fältförsöksledare Fredrik Larsson 0707-92 73 28, fredrik.larsson@hushallningssallskapet.se

Biträdande försöksledare Agnes Hellgren, 0708-29 08 25, agnes.hellgren@hushallningssallskapet.se

 

Sänd ansökan till klostergarden@hushallningssallskapet.se

 Vi tillsätter tjänsterna löpande så sänd ansökan snarast, dock senast 15 mars 2022. Ange vilken tjänst du söker.

(För information om behandling av personuppgifter, klicka här.)

 Annons för utskrift

 

Hushållningssällskapet Östergötland är en fristående medlemsorganisation med uppgift att stödja och utveckla verksamheter inom landsbygdens näringar. Vi är ca 25 medarbetare och finns placerade på Vreta Kluster samt Klostergården och bedriver oberoende rådgivning, fältförsök, utvecklingsarbete och jordbruk. Vi arbetar i samverkan med Hushållningssällskapen över hela landet och är totalt mer än 40 000 medlemmar och ca 700 medarbetare.