Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge söker ny VD

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge söker ny VD som vill bidra till en välmående landsbygd med hållbara lantbruk, och har en stark vilja att förädla och utveckla en samhällsnyttig verksamhet.

Om Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Vill du ta chansen att arbeta med att hushålla jordens resurser och samtidigt ansvara för en verksamhet och ett starkt varumärke som jobbar med hållbarhet på riktigt? Här får du möjligheten att leda en verksamhet med engagerade medarbetare som dagligen bidrar till den större samhällsnyttan likt få andra organisationer, dessutom i en organisation som driver frågor som berör många fler än bara dess egna medlemmar och kunder.

Hushållningssällskapet består av 15 fristående sällskap över hela Sverige med ca 1000 medarbetare som delar en gemensam vision om en levande landsbygd och ett näringsliv som växer tillsammans. Hushållningssällskapen erbjuder tillsammans, och var för sig, kunskap för landets framtid. Vi driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, anordnar mässor, driver lokala, regionala och nationella projekt liksom erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är ett av de största Hushållningssällskapet i Sverige med 250 anställda och 226 MSEK i omsättning.

Hushållningssällskapet har utvecklats till en kunskapsorganisation med högt anseende på marknaden som arbetar affärsmässigt i hela kunskapskedjan. Från bonden via rådgivningen till fältförsök och forskning- och utvecklings (FoU)-verksamhet och tillbaka till bonden igen. Dessutom är hushållningssällskapens naturbruksgymnasier en viktig del i kedjan genom att utbilda morgondagens företagare och anställda inom skog och jord.

Om VD-rollen:
VD har det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten i region Kalmar Kronoberg Blekinge. En kommer äga det yttersta ekonomiska ansvaret för verksamheten, rapporterar till styrelsen och agerar som en ambassadör för värderingarna som Hushållningssällskapet står för. Som VD ligger fokus i stor utsträckning på det goda ledarskapet och att ge bästa möjliga förutsättningar till chefer och medarbetare runt om i organisationen. Du kommer dessutom bidra till innovation och utveckling av de olika intäktskällorna med ett starkt affärsfokus, utan att förringa uppdragets samhällsfokus.

För VD innebär arbetet att driva strategiska och taktiska frågor såväl som mer operativa uppgifter. I ditt uppdrag ligger att förvalta den starka position som byggts upp under många år och att fortsätta driva förnyelse i en bransch i utveckling, med ambitionen att alltid vara relevant och ligga i framkant.
I uppdraget ingår nära samarbete med representanter från Hushållningssällskapets övriga regioner, där medlemsorganisationerna förväntas samverka i gemensamma frågor.

Om dig som VD:
Du är en erfaren och tydlig ledare med ett stort engagemang i samhällsfrågor och den gröna näringen, med en stark vilja att driva utveckling av medarbetare, verksamhet och affärer. Det är viktigt att du kan leda och skapa engagemang genom andra. Du har en god förmåga att växla mellan strategisk överblick och detaljnivå i den dagliga verksamheten, i kombination med en jordnära, professionell och förtroendeingivande framtoning. Du har en kommersiell drivkraft och förmåga att bygga framgångsrika partnerskap, med både interna och externa intressenter. Du entusiasmerar kollegorna och får saker att hända, samtidigt som du med nyfikenhet utforskar möjligheter kring vidareutveckling av Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och dess dotterbolag.

Som person och ledare är du kommunikativ och har förmågan att skapa tillit och att bygga långsiktiga relationer och nätverk. Du är strukturerad, lösningsorienterad och professionell i ditt bemötande av människor. Slutligen har du sannolik erfarenhet från både affärs- och kunskapsdriven verksamhet samt förståelse för föreningar och medlemsorganisationer.

För mer information gällande rollen kontakta HH&P Executive Search:
Vänligen skicka din ansökan till Lukas Sjöstrand: lukas.sjostrand@hhpes.se

Ansök idag, då ansökningar hanteras löpande.